facebook

Języki

 • English
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

SuperiQ Villa

Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w SuperiQ Villi i życzymy miłego pobytu

 • Na terenie SuperiQ Villi zabrania się bezwzględnie palenia tytoniu w pokojach mieszkalnych i na pozostałym terenie, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez recepcjonistów
 • Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00
 • Jeśli gość, wynajmując pokój, nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę
 • W dniu wyjazdu prosimy szanownych gości o opuszczenie pokoju do godz. 11.00 Dłuższe pozostawanie w pokoju zobowiązuje do uiszczenia opłaty za następną dobę
 • Zapłatę za korzystanie z pokojów należy w całości uiścić przed rozpoczęciem korzystania z nich.
 • Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji. Życzenie przedłużenia pobytu może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 • Zapewniamy wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoju oraz wymianą ręczników, co trzy dni.
 • SuperiQ Villa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach SuperiQ Villi nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 • Po godzinie 22.00 w SuperiQ Villi nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 • Przy wyjeździe są Państwo zobowiązani udostępnić recepcjoniście pokój do kontroli, jak również uregulować ewentualne, powstałe podczas pobytu, uszkodzenia urządzeń i sprzętów.
 • SuperiQ Villa nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klientów.

Dziękujemy, że wybrali nas Państwo na czas swojego pobytu w Sopocie!
Dyrekcja „SuperiQ” Villa

Regulamin opracowany został na podstawie ogólnie przyjętych zasad hotelarskich